„Uszyte na miarę” dedykowane systemy informatyczne.